Artikel, Berita dan Opini Tentang Islam

Materi Akhlak IslamiyahMateri Pelajaran Akhlak Islam

Berikut ini adalah materi untuk studi Akhlak. Materi-materi berikut ini biasanya diajarkan di Madrasah Tsanawiyah dan 'Aliyah.

RUANG LINGKUP AKHLAK
ETIKA ISLAM
PEMBINAAN AKHLAK

Adab Bermasyarakat:

Tata Cara Pergaulan Kepada Orang Di sekitarnya

BAB SATU : Macam macam Akhlak Mahmudah (terpuji)

A. Takut kepada Allah
B. Berharap Kepada ALLAh
C. Taubat dan Nadam
D. Tawadu'
E. Tawakal Kepada Allah
F. Ridho Terhadap Qodho dan Qodar


BAB KEDUA : Macam macam Akhlak Madzmumah (Tercela)

A. Kufur
B. Syirik

XI. Cinta Kebersihan

Islam Dan Kebersihan

A. Kebersihan Badan
B. Kebersihan Pakaian
C. Kebersihan Tempat Tinggal
D. Kebersihan Lingkungan

BAB KEDUA : Tujuan Kebersihan untuk Diri sendiri dan Masyarakat

XII. Cinta Kepada Ilmu


BAB SATU : Islam Dan Ilmu
BAB Kedua :
a. Tujuam Ilmu Untuk Diri sendiri
B. Tujuan Ilmu Untuk Masyarakat
Larangan Menyembunyikan Ilmu

XIII. Beribadah Kepada ALLAH

XIV. Cinta Kepada ALLAH
XV. Cinta KArena Allah
XVI. IKhlas DAlam Beramal

XVII. Akhlah Terpuji untuk Diri sendiri:

A. Sabar
B. Ikhlas
C. 'Iffah
D. Qona'ah
E. Istiqomah

XVIII. Akhlak Hamidah Untuk Orang lain

A. Sidiq
B. Dermawan dan belas kasih
C. Memenuhi janji
D. Sopan dan rendah hati
E. Tasamuh

XIX. TAAT DAN CINTA KEPADA RASUL
XX. TAAT KEPADA PEMIMPIN ISLAM DAN ULIL AMRI

Materi Studi Akhlak untuk Masdrasah Tsanawiyah dan Aliyah

XXI. AKHLAK MADZMUMAH (TERCELA)

BAB SATU : Akhlak MAdzmumah bagi diri sendiri
A. 'Ujub
B. Sombong dan Takabur

C. Riya'
D. Lemah dan Malas

BAB DUA : Akhlak madzmumah Bagi orang lain
A. Dendam
B. Dengki
C. PEnipuan

D. Bohong
E. Khianat

AKHLAK KEPADA LINGKUNGAN

Kepada Binatang
Kepada Tumbuhan


Share Ke Temenmu:
Kategori: Akhlak
Back To Top