Artikel, Berita dan Opini Tentang Islam

Pengertian: Musyrik, Munafik, Fasik, Kafir dan MurtadPada kajian awal tentang Akidah Islam, kita perlu memahami tentang tiga Istilah penting yaitu tentang Iman, Islam dan Ihsan. Selanjutnya sebagai perkara lawan dari Istilah itu dikenal juga beberapa Istilah lainnya yaitu:


  1. MUSYRIK: Yaitu orang yang menjadikan bagi Allah sekutu atau tandingan atau meyakini adanya wujud Tuhan selain Allah. (QS. LUQMAN: 31)
  2. MUNAFIK: Yaitu orang yang dhahirnya beriman akan tetapi sebenarnya batinnya tidak beriman /kafir. (QS. ALBAQARAH: 8)
  3. FASIK: Yaitu seorang muslim yang meninggalkan kewajibannya dan mengerjakan perbuatan yang diharamkan menjadi kebiasaan. (QS. ALBAQARAH: 26-27)
  4. KAFIR: Orang yang tidak beriman dan tidak beragama Islam. (QS. ALMAIDAH: 73)
  5. MURTAD: Yaitu Orang yang Keluar dari agama Islam kembali kepada kekafiran. (QS. AL BAQARAH: 217)

Yang menyebabkan murtad diantaranya:
1. Meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah atau meyakini tidak ada Tuhan.
2. Mengingkari Rukun Iman dan Rukun Islam
3. Menghalalkan yang diharamkan Allah atau menghalalkan yang dihalalkan Allah.
4. Bermain-main dan bersenda gurau dengan Ajaran Islam.


Share Ke Temenmu:
Kategori: Akidah Islam
Back To Top