Artikel, Berita dan Opini Tentang Islam

Pengertian Akhlak Dalam Ajaran IslamSecara bahasa kata akhlak jamak dari khuluqin yang diartikan tabiat, kebiasaan, adab.

Sedangkan secara istilah adalah sifat yang mantap di dalam diri yang membuat perbuatan yang dilakukannya baik atau buruk, bagus atau jelek.

Oleh karenanya, apabila amal dan pikiran seseorang sholeh (baik) maka sholeh pula diri dan akhlaknya, dan sebaliknya apabila amal dan pikirannya rusak maka rusak pula dirinya akhlaknya.

Nabi bersabda :( alaa wainna filjasadi mudzghotan, idzaa soluhat soluha jasada kulluh wa idza fasadat fasadaljasadu kulluh wahiya alqolbu).

Adapun Akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, karena Allah SWT memuji Nabi s.a.w karena akhlaknya yang hasan. Allah berfirman : (wainnaka la'alaa khuluqin 'adzim)(Alqolam: 4).

(walaa tastawi alhasanatu walaa assayiatu idfang billati hiya ahsanu faidza aldzi bainaka wa bainahu 'adawatan ka annahu waliyun hamimun)( Fushilat:34).

Dan sungguh Allah Mengutus Muhammad s.a.w tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad s.a.w telah bersabda;(innamaa bu'ist tu liutammima makaarima alakhlakqi)(riwayat Bukhori dan muslim).

Dan sabdanya juga :(akmalul mukminiina iimaa nan ahsanuhum khuluqon)(riwayat Ahmad dan Abu Dawud)MATERI AKHLAK

DOWNLOAD: 1001 Kisah Teladan
DOWNLOAD: Pendidikan Agama Islam bab Akhlak
DOWNLOAD: Kumpulan Doa Dalam Al Qur'an
DOWNLOAD: ALQURAN DIGITAL


Patut Dibaca juga:

TASAWUF MODERN

ANTARA SABAR DAN MENGELUH

AKHLAK DALAM QUR'AN

AKHLAK DALAM SUNNAH

AKHLAK DALAM USHUL FIQIH

Share Ke Temenmu:
Kategori: Akhlak
Back To Top