peluang usaha untuk muslim

Materi Kuliah Fikih Studi Zakat

Zakat menjadi salah satu penopang kejayaan Islam pada masa Awalnya, akan tetapi pada masa ini zakat tidak lagi berfungsi semestinya. Oleh karena itu perlu kiranya umat Islam unutk memahami ulang tentang zakat serta pelaksanaannya, sehingga zakat dapat berfungsi lebih baik.

Berikut ini adalah materi zakat yang bisa untuk kita pahami:
studi Zakat bagian.1Materi Zakat Bagian 2

Materi Zakat Bagian 3

Materi Zakat Bagian 4

Materi Zakat Bagian 5

Tag : Fiqih, Wakaf, Zakat
Back To Top