Artikel, Berita dan Opini Tentang Islam

Pengertian: Mukmin, Muslim dan MuttaqiMukmin, adalah orang-orang yang beriman dengan rukun iman dalam hati, perkataan dan perbuatanya.

Allah Berfirman :
( انما المؤمن الذين اَ منوا با لله ورسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا باًموالهم واًنفسهم فى سبيل الله اًولئك هم الصا دقون ) (al Hujurat: 15)

 Muslim, adalah orang yang bergama dengan agama Islam, berserah diri dan tunduk dan taat kepada perintah Allah dan RasulNya (Solallahu 'alaihi wa salam).

Allah Berfirman:
( ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله و عمل صا لحا و قال إننى من المسلمين ) ( Fushilat : 33)

Muttaqi, adalah orang yang bertakwa kepaa Allah dan Takut kepadaNya dan menjuhkan dri dari neraka dan dari adzabNya dengan senantiasa mengerjakan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNYa. Bagi Muttaqi itu memiliki sifat sifat sebaimana tersebut dalam ayat berikut:

" yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib dan mendirikan sholat dan dari apa-apa yang direzekikan kepadanya diinfakkan ( ) dan orang-orang yang berimn kepada apa-apa yang diturunkan (oleh Allah) kepada mu(Muhammad S.a.w) dan apa-apa yang diturunkan kepada (rasul) sebelummu dan kepada hari akhir mmereka meyakininya.) ( Al Baqoroh 3-4).


Share Ke Temenmu:
Kategori: Akidah Islam
Back To Top