Artikel, Berita dan Opini Tentang Islam

MENUJU RAMADHAN

Fikih Tata Cara Tayamum


islamwiki good

TAYAMUM

A. Pengertian 

Tayamum secara bahasa adalah bermaksud, sedangkan secara syara’ yaitu mengusap tanah ke muka dan kedua tangan, Firman Allah :

Dan apabila kamu sakit, dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan ,atau kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah muka mu dan keduan tanganmu dengan tanah itu (An Nisa' 42)

B. Sebab diperbolehkanya tayamum

1. Kesulitan mengunakan air, bagi orang sakit, atau takut bahaya apabila menggunakan air.
2. Tidak ada air.

C. Syarat-syarat tayamum

1. Sudah masuknya waktu sholat
2. Sudah usahakan mencari air
3. Dengan debu yang suci dan berdebu

D. Rukun Tayamum

1. Niat
2. Mengusap wajah dengan debu,
3. Mengusap kedua tangan sampai ke siku dengan tanah
4. Menertibkan rukun-rujun

E. Sunat Tayamum

1. Membaca basmalah
2. Meniupkan tanah dari telapak tangan, supaya tanah menjadi tipis

F. Yang membatalkan Tayamum

1. Tiap-tiap yang membatalkan wudu’
2. Melihat air, sebelum sholat, apabila tayamum disebabkan oleh tidak ada air
3. kemampuan mengunakan air apabila disebabkan uzdur menggunakan air

Baca Juga Posting Tentang Tata Cara Wudhu, Tayamum dan Mandi Besar.

Share Ke Temenmu:
Kategori: bersuci, Fiqih
Back To Top