peluang usaha untuk muslim

Falsafah Hidup Dari Orang Bijak

Berkata Hakim (orang bijaksana):

Apa yang Telah engkau makan dengan sederhana, maka itu untuk tubuhnmu. Dan apa yang engkau sedekahkan dengannya, maka itu untuk rohmu. Apa yang engkau tinggalkan maka itu adalah untuk selain dirimu.

Orang yang berbuat kebaikan adalah hidup, sekalipun ia telah pindah ke alam baka. Sedangkan orang yang berbuat kejahatan adalah bangkai, walaupun ia masih tetap di atas dunia.

Sedangkan merasa diri puas dengan apa yang didapatkan (qana'ah) akan menutup kejahatan dan pengaturan yang baik akan memperbanyak yang sedikit. Dan tiadalah yang lebih bermanfaat untuk anak Adam selain dari tawakal (berserah diri) kepada Allah.Tag : Akhlak
Back To Top