Artikel, Berita dan Opini Tentang Islam

Ruang lingkup AkhlakDalam kajian keilmuwan, akhlak di letakan dalam ruang lingkup tersendiri yang meliputi:

Bagaimana seharusnya manusia bersikap terhadap:

1. Sang Pencipta
2. Sesama manusia
3. Diri sendiri
4. Keluarga
5. Masyarakat
6. Lingkungan Alam, Hewan dan tumbuhan
6. Dan juga kepada makhluk ghaib ciptaan Allah ;seperti Malaikat, jin dan iblis

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Bashir:

Cakupan Akhlak meliputi semua aspek kehidupan manusia sesuai dengan kedudukannya sebagai
Makhluk individu, sosial, penghuni alam, serta sebgai makhluk ciptaan ALLAH dengan kata lain meliputi :
1. Akhlak pribadi
2. Akhlak keluarga
3. Akhlak sosial
4. Akhlak politik
5. Akhlak Jabatan
6. Akhlak terhadap Allah
7. dan juga terhadap Alam

Menurut kami ada satu lingkup lagi yang perlu ditambahkan; yaitu:
Bagaimana seharusnya manusia bersikap terhadap harta-benda. Harta benda sering kali membuat manusia lalai terhadap Tuhan, sehingga kami kira perlu juga untuk memahami bagaimana mensikapi terhadap harta yang kita miliki.

Baca Juga: Materi Akhlak Islam


Share Ke Temenmu:
Kategori: Akhlak
Back To Top