Artikel, Berita dan Opini Tentang Islam

Kebersihan Badan Akhlak TerpujiAdapun yang dimaksud dengan kebersihan (Thaharah) yaitu Bersihnya badan, pakaian dan tempat dari kotoran-kotoran dan najis dengan cara membersihkannya dengan jalan atau alat sebagaimana dipelajari dalam fiqih bab Thaharah. Dalam Islam pengetahuan dan pemahaman tentang kebersihan sangat ditekankan. Setiap muslim dituntut untuk menjaga kebersihan dan tidaklah beriman orang yang tidak memperhatikan terhadap kebersihan Rasulullah telah bersabda:

لطهور شطر الإيمان ) : Thaharah adalah sebagian dari iman ( HR. Muslim)

Kebersihan badan menjadi syarat sahnya suatu ibadah. Sebelum melaksanakan sholat muslim harus berwudhu yang merupakan salah satu cara untuk sampai pada thaharah badan (kesucia badan). Allah telah menjelaskan tata cara wudhu dalam surat al-maidah ayat 6.

Sebelum dan sesudah makan disunahkan untuk membersihkan tangan dan mulut. Rasulullah bersabda
(بركة الطعام الوضوء قبله و الوضوء بعده ) (HR. Abu Dawud)


Share Ke Temenmu:
Kategori: Akhlak
Back To Top