Artikel, Berita dan Opini Tentang Islam

MENUJU RAMADHAN

Syukur Kepada Allah - Akhlak Terpuji


islamwiki good

Syukur

Syukur ialah berterima kasih atas segala nikmat, rahmat serta hidayah Allah SWT. Rahmat dan hidayah Allah tiada terhingga banyaknya. Syukur itu ada tiga tahap, pertama menerima denga gembira, kedua menyatakan kegembiraan itu dengan ucapan dan ketiga memelihara pemberian tersebut. Syukur itu juga berarti mempergunakan yang ada dan yang diterima menurut keperluannya. Adapun nikmat Allah yang paling besar ialah Islam, karena dengan rahmat Islam itu seseorang diantarkan kepada kebagiaan akhirat.

Kufur

Lawan dari syukur adalah kufur, yang berarti tidak mau berterima kasih kepada Allah atas segala pemberianNya.

Firman Allah : Yang artinya : " Daningatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklimkan " Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku) maka sesungguhnya azabKu sangat pedih. ( Ibrahim : 7)


Share Ke Temenmu:
Kategori: Akhlak
Back To Top