Artikel, Berita dan Opini Tentang Islam

Akhlak Mulia dalam Islam: IstiqomahMakna Istiqomah

Istiqomah adalah teguh pendirian atau keteguhan berpegang kepada sesuatu yang diyakini kebenarannya dan ia tidak mau merubah keyainannya itu dalam keadaan bagaimanapun baik dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan sendiri atau beramai-ramai dengan orang lain. Sikap istiqomah ini akan memberikan ciri khas kepada pribadi yang melakukannya dan menyebabkan orang lain menyeganiny dan menarh hormat.

Sebagaimna Firman Allah SWT :
Yang artinya : " Sesunggunya orang-orang yang mengatakan "Tuhan kami adalah Allah". kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka (istiqomah) maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan) " janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan gembirakanlah mereka dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu". (Fushilat 30)

Ayat tersebut menyatakan bahwa orang yang teguh dalam pendiriannya mengakui hanya Allah sebagai Tuhannya, aan mendapatkan jaminan ketenangan hidup, hilang rasa takut, sedih, putus asa, dan lain sebagainya. Mereka yakin bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya akan terjadi apabila ada izin Allah SWt.

Pentingnya Istiqomah

Begitu pentingnya istiqomah ini, maka Rasulullah ketika ditanya tentang Islam yang tegas dan jelas, maka Rasulullah menjawab yaitu beriman kepada Allah lalu Istiqomah.

"Dari Ibnu Amr r.a katanya, Aku berkata: "Hai Rasulullah katakanlah padaku tentang Islam, sesuatu perkataan yang aku tidak menanyakan lagi kepada seseorang selain engkau. Nabi bersabda : " katakanlah, aku beriman keapada Allah lalu istiqomah. (HR Muslim)


Share Ke Temenmu:
Kategori: Akhlak
Back To Top