Artikel, Berita dan Opini Tentang Islam

Pembagian Akhlak Dalam IslamAkhlak Dalam Islam terbagi menjadi dua : 

Akhlak mahmudah dan akhlak madzmumah.

Akhlak Mahmudah (Terpuji)

Seperti beribadah kepada Allah, mencintai-Nya dan mencintai makhluk-Nya karena Dia, dan berbuat baik serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah dan memulai berbuat sholeh dengan niat ikhlas, berbakti kepada kedua orang tua dan lainnya.


Akhlak madzmumah (Tercela)

Sedangkan akhlak madzmumah seperti ujub, sombong, riya', dengki, berbuat kerusakan, bohong, bakhil, malas, dan Lain sebagianya.


Akhlak mahmudah Adalah sebab-sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat, yang meridhoilah Allah dan mencintailah keluarga dan seluruh manusia dan diantara kehidupan mereka kepada seorang muslim. Sebaliknya akhlak madzmumah adalah asal penderitaan di dunia dan akhirat.

Untuk lebih memahami satu persatu dari jenis-jenis akhlak baik Mahmudah (akhlak terpuji) maupun Madzmumah (akhlak tercela), Kami telah menerbitkan sebuah halaman khusus daftar Materi Akhlak Islamiyah.


Untuk mengaksesnya silakan buka link:


Materi Akhlak Islamiyah iniShare Ke Temenmu:
Kategori: Akhlak
Back To Top