Artikel, Berita dan Opini Tentang Islam

MENUJU RAMADHAN

Inilah Beberapa Hadits Dalil Tentang Wudhu


islamwiki good

Dari Nasai dengan sanad yang baik:

(Tawazdzdouu bismillah)" Wudhulah kamu dengan membaca 'bismillah'.

Ibnu hajdar menyatakan dalam kitab 'takhrij ahadistil adzkar' bahwa hadist ini hasan shahih, Imam nawawi setelah membawakan hadist dari Anas seluruhnya menytakan bahwa hadist ini sanadnya baik.

"( kullu amrin zdiy baalin laa yubdau fiihi bibismillahirrahmanirrahim) Segala perkara yang berguna dimulai dengan bismillahirrahmanirrahiim"

(diriwayatkan oleh Abdul kadir Arruhawi da Abu Hurairah)

Hadist dari Humran:
"(Inna 'usmaana da'aa bi wuzduuin faghosala kaffaihi tsalaatsa marratin tsuma tamazdmadzo wastansyaqo watantsaro tsuma ghosala wajhahu tsallatsa marrotin tsumma ghosala yadahu alyumna ila almirfaqi tsalaatsa marratin tsumma alyusro mitsla zdalika tsumma masaha biro,sihi tsuma ghosala rijlahu alyumna ilalka'baini tsalaatsa marratin tsumma alyusro mitsla dzalika. tsuma qoola: roaitu Rasulullah Saw tawazddoa nahwa wudhui haazdaa)

Sungguh Ustman telah minta air wudhu maka dicucinya kedua telapak tangannya tiga kali, lalu berkumur dan mengisap air dan menyemburkan kemudian membasuh mukanya tiga kali lalu membasuh tangannya yang kanan sampai sikunya tiga kali dan yang kiri seperti demikian itu pula, kemudian mengusap kepalanya lalu membasuh kakinya yang kanan sampaikedua mata-kaki tiga kali dan yang kiri seperti itu pula. Lalu berkata: aku melihat Rasulullah s.a.w wudhu seperti wudhuku ini."(diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim)

"(law laa an assyuqo 'ala ummatiy la amartuhum bi assiwaaki ma'a kulli wudhuin) Kalau aku tidak khawatir akan menyusahkan ummatku niscaya aku perintahkan kepada mereka bersiwak pada tiap wudhu". (diriwayatkan oleh Malik, Ahmad dan Nasaai serta dishahkannya).

Share Ke Temenmu:
Kategori: bersuci
Back To Top