Artikel, Berita dan Opini Tentang Islam

Adab Makan dan Minum Dalam IslamSungguh Islam adalah Dien (jalan hidup) yang sempurna yang diturunkan Allah kepada manusia dengan pengajaran yang mudah dan lengkap untuk semua segi kehidupan. Termasuk dalam hal makan dan minum Islam pun telah mengaturnya.

Adab sebelum makan:

  1. Pilihlah makanan dan minuman yang baik dengan memperhatikan yang halal dan thoyib. Sebagaimana Firman Allah :" Wahai orang-orang yang beriman makanlah makanan yang thoyib dari apa-apa yang telah Kami rezekikan kepada kamu sekalian".
  2. Niatkanlah untuk supaya menguatkan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala.
  3. Cucilah kedua tangan sebelum makan jika kotor atau jika tidak yakin akan kebersihannya.
  4. Ridho terhdap wujudnya makanan yang ada. Janganlah sekali-kali mencela makan tersebut jika menyenangkan maka makanlah tetapi jika tidak maka tinggalkanlah. Sabda Nabi s.a.w :"Ma aba rosulullah solallahu 'alaihi wa salama tongaa man qoththo inni isytahaa hu akala, wain karoha taroka".
  5. Supaya makan bersama dengan tamu atau keluarga atau dengan anak atau pembantu karena ada barokah di dalamnya. Sabda Rasulullah s.a.w ;"ijtaminguu 'ala tho'amikum yuba riku lakum fihi"

Adab ketika Makan:

  1. Mulailah dengan membaca Bismillah, Sabda Nabi s.a.w:" idza akala ahadukum falyadszkuris isma Allahi ta'ala fain nasiya anyadzkurollah ta'ala fii awwalihi falyaqul Bismillahi awwalahu wa aakhirohu".
  2. Akhirilah dengan mengucap hamdalah. Sebagaimana hadist :" Man akala to'aa man wa qoo la alhamdulillahi aldzi ath 'amanii hazdaa wa razaqoniihi min ghoiri haulin minni wa laa quwwatin, ghufiro lahu maa taqoddama min dzanbihi".
  3. Apabila ada bagian makanan yang terjatuh disunahkan untuk memungutnya dan memakannya. Sabda Rosulullh :" idza saqotot luqmatun ahadikum falya*khudzha walyamuzd 'amhaa al adza wal ya*kulhaa walaa yada'uhaa lisyyaitooni".
  4. Janganlah meniup makanan yang panas. Makanlah jika telah dingin dan janganlah pula untuk meniup air saat minum. Sebgaimana hadist ; said ra sesungguhnya Nabi s.a.w melarang atas meniup didalam minuman".

Adab setelah makan

a. Berhentilah makan sebelum kenyang sebagimana sunnah Rosul.
b. Menjilati jari-jari lalu usap dan cucilah.
c. Bersyukurlah Kepada Allah SWT atas segala pemberian Nya.

MATERI AKHLAK


Share Ke Temenmu:
Kategori: Akhlak
Back To Top